302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx

审计署:国电违规发4617万奖金超发奖金1362万

2013-05-10 15:44:15  来源:审计署网站

\

 

  中国国电集团公司2011年度财务收支审计结果

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2012年对中国国电集团公司(以下简称国电集团)2011年度财务收支进行了审计,并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。

责任编辑: 欧阳卿
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx